Privacy

PRIVACYVERKLARING Volvo Car en Autobedrijf Bluekens B.V.

I. Volvo Car Nederland B.V. (hierna te noemen: "Volvo Car"), verbonden aan Volvo Car Corporation en onderdeel van de Volvo Car Group; en

II. Autobedrijf Bluekens BV (hierna te noemen: "Volvo Dealer”), gevestigd te Breda, Chaam, Roosendaal, Halsteren en Oosterhout en
kantoorhoudende te Ettensebaan 17C, 4812XA Breda in Nederland zijnde een officiële erkende dealer van Volvo Car;

Volvo Car en de Volvo Dealer (hierna gezamenlijk te noemen: "Wij"), verwerken uw persoonsgegevens – als huidige, voormalige of potentiële klant - in het kader van (het leveren van) onze diensten en producten. Deze privacyverklaring heeft als doel, om u inzicht te verschaffen in:
 de omstandigheden wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken;
 de aard van de persoonsgegevens die wij verzamelen;
 de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen; en
 de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Volvo Car en de Volvo Dealer
Zowel Volvo Car als de Volvo Dealer worden ieder afzonderlijk als 'verwerkingsverantwoordelijke' aangemerkt in de zin van de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de "Wbp"), alsmede per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") inclusief de daarbij behorende Uitvoeringswet AVG (hierna gezamenlijk: "Privacywetgeving"), met betrekking tot de persoonsgegevens als hieronder beschreven. Volvo Car en de Volvo Dealer verwerken uw persoonsgegevens op de wijze zoals omschreven in deze Toestemmingsverklaring.

Daarbij verwerkt Volvo Car uw persoonsgegevens conform het bepaalde in het Volvo Privacy beleid te raadplegen via http://www.volvocars.com/nl/footer/privacy.

In de contracten van Volvo Car met Volvo Dealer hanteert Volvo Car strenge regels ten aanzien van de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Houd er echter rekening mee dat Volvo Car Nederland en Volvo Dealer zelfstandige rechtspersonen zijn en dat iedere partij zelfstandig verantwoordelijk is voor het naleven van de van toepassing zijnde Privacywetgeving.

Beginselen
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden.
Om uw persoonsgegevens te beschermen, de klantwaarde te verhogen en een verbeterde en veiliger rijervaring te bieden, houden wij ons aan daarbij tevens aan de volgende algemene beginselen:
Naleving van wettelijke voorschriften

Het beleid van Volvo Car en iedere Volvo Dealer is erop gericht om in alle landen waar wij actief zijn te voldoen aan de van toepassing zijnde Privacywetgeving. Waar nodig zullen wij onze verwerking van uw persoonsgegevens aanpassen, zoals beschreven in dit beleid, om naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.

Wettelijke grondslag gegevensverwerking
Volvo Car en de Volvo Dealer verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, zoals toestemming voor de verwerking, uitvoering van een overeenkomst, voldoen aan een wettelijke verplichting die op Volvo Car en/of de Volvo Dealer rust, of het feit dat Volvo Car en/of de Volvo Dealer een gerechtvaardigd belang hebben/heeft bij de gegevensverwerking en uw belang dat noopt tot gegevensbescherming niet zwaarder weegt.
Evenredigheid
Volvo Car en de Volvo Dealer streven ernaar alleen persoonsgegevens van u te verwerken die vereist, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd.
Transparantie
Op uw verzoek zullen wij u voorzien van nadere informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen. Deze informatie kan delen uit interne voorschriften en richtlijnen omvatten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Volvo Car
Volvo Car verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van producten en diensten van Volvo Car in of buiten een Volvo voertuig, of bij andere contactmomenten met Volvo Car, bijvoorbeeld via onze websites of klantenservice. De volgende persoonsgegevens kunnen door Volvo Car worden verwerkt:
Klantgegevens
 Contactgegevens (heer/ mevrouw, (voor- achter) naam, initialen, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.);
 Demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling etc.);
 Voertuiggegevens (huidig merk, model, chassisnummer (VIN), aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.);
 Gegevens met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van Volvo Cars producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, Volvo ID, Klantenportaal etc.).

(hierna gezamenlijk: "Volvo Klantgegevens")

Voertuig Geregistreerde Gegevens
Sommige Volvo modellen kunnen daarnaast automatisch gegevens met betrekking tot het voertuig en zijn omgeving verzamelen, in het bijzonder gegevens van technische aard en gegevens die niet rechtstreeks verband houden met u als persoon. Dergelijke gegevens zijn doorgaans aan het chassisnummer (VIN) van het voertuig gekoppeld en kunnen hierdoor naar u herleidbaar zijn. De door het voertuig geregistreerde gegevens kunnen het volgende omvatten:

 Veiligheidsinformatie (of airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, of portieren en ramen zijn gesloten of geopend, etc.);
 Status van de systeemfuncties (van de motor, het gaspedaal, de besturing, de remmen, etc.);
 Rijgegevens (rijsnelheid, gebruik van rem en gaspedaal, beweging van het stuurwiel, etc.);
 Locatiegegevens gegenereerd door uw activiteiten (navigatiehulp, zoekopdrachten, delen van locaties etc.); en
 Omgevingsgegevens (buitentemperatuur, afbeeldingen, etc.).
(hierna gezamenlijk: "Volvo Voertuig Geregistreerde Gegevens")

Informatie over bepaalde Volvo Voertuig Geregistreerde Gegevens treft u ook aan in de gebruikershandleiding van uw voertuig en kan bijvoorbeeld worden verstrekt bij de aanschaf van een voertuig, in het infotainmentsysteem van het voertuig, in mobiele applicaties, ontwikkeld door Volvo Car, op www.volvocars.com of anderszins in een overeenkomst die u aangaat met Volvo Car.

De Volvo Dealer

De Volvo Dealer verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die worden gegenereerd bij de aanschaf, reparaties en het gebruik van andere producten en diensten van Volvo Dealer, of bij andere contactmomenten met de Volvo Dealer, bijvoorbeeld via onze websites of klantenservice. De volgende persoonsgegevens kunnen door de Volvo Dealer worden verwerkt:

Klantgegevens

 Contactgegevens (heer/mevrouw, (voor-/achter-) naam, initialen, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.);
 Demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling etc.);
 Gegevens omtrent het voertuig (huidig merk, model, chassisnummer (VIN), aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.);
 Gegevens met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van Volvo Cars producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, Volvo ID, Klantenportaal etc.).
(hierna gezamenlijk: "Dealer Klantgegevens")

Voertuig Geregistreerde Gegevens
Sommige Volvo modellen kunnen daarnaast automatisch Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens (zoals hierboven gedefinieerd) met betrekking tot het voertuig en zijn omgeving verzamelen, hetgeen in het bijzonder gegevens van technische aard betreffen en gegevens die niet rechtstreeks verband houden met u als persoon. Dergelijke gegevens zijn doorgaans aan het chassisnummer (VIN) van het voertuig gekoppeld en kunnen hierdoor naar u herleidbaar zijn. Deze gegevens worden door Volvo Car verzameld en kunnen eveneens worden verstrekt aan Volvo Dealer. De Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens die door Volvo Dealer kunnen worden verwerkt kunnen het volgende omvatten:

 Veiligheidsinformatie (of airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, of portieren en ramen zijn gesloten of geopend, etc.);
 Status van de systeemfuncties (van de motor, het gaspedaal, de besturing, de remmen, etc.);
Privacy Verklaring Volvo Cars en Autobedrijf Bluekens B.V. Mei 2018
4
 Rijgegevens (rijsnelheid, gebruik van rem en gaspedaal, beweging van het stuurwiel, etc.);

Informatie over bepaalde Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens treft u ook aan in de gebruikershandleiding van uw voertuig en kan bijvoorbeeld worden verstrekt bij de aanschaf van een voertuig, in het infotainmentsysteem van het voertuig, in mobiele applicaties, ontwikkeld door Volvo Car, op www.volvocars.com of anderszins in een overeenkomst die u aangaat met Volvo Car.

Doeleinden

Volvo Car
Volvo Car gebruikt uw Volvo Klantgegevens en Volvo Voertuig Geregistreerde Gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 om u te voorzien van Volvo Car producten en diensten, om te controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten en om u betere aanbiedingen en gebruikerservaringen te bieden;
 om u te informeren over updates of wijzigingen voor Volvo Car producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid;
 om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (garantieservice, veiligheidscampagnes, terugroepacties, diagnoses en verhelpen van storingen tijdens service en onderhoud aan voertuigen etc.);
 voor productontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van het voertuig te verbeteren;
 om ons aanbod aan en de communicatie met Klanten te evalueren en te verbeteren; en
 om aan wettelijke eisen te voldoen.
De Volvo Dealer
De Volvo Dealer gebruikt uw Dealer Klantgegevens en Volvo Voertuig Geregistreerde Gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 om u te voorzien van Volvo Car producten en diensten, om te controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten en om u betere aanbiedingen en gebruikerservaringen te bieden;
 om u te informeren over updates of wijzigingen voor Volvo Car / Volvo Dealer producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid;
 om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (garantieservice, veiligheidscampagnes, terugroepacties, diagnoses en verhelpen van storingen tijdens service en onderhoud aan voertuigen etc.);
 voor productontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van het voertuig te verbeteren;
 om ons aanbod aan en de communicatie met Klanten te evalueren en te verbeteren; en
 om aan wettelijke eisen te voldoen.

Delen van uw persoonsgegevens

Volvo Car
Volvo Car kan uw persoonsgegevens, waaronder begrepen voertuiggegevens en omgevingsgegevens, delen met:

 Ondernemingen die behoren tot de Volvo Car Group;
 De Volvo Dealer, andere (opvolgende of overnemende) Volvo dealers en erkend reparateurs welke zijn aangesloten bij Volvo Car;
 met leveranciers die diensten aan Volvo Car leveren;
 met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;

 een koper van een (bedrijfs)onderdeel van Volvo Car;
 een overheidsorgaan of andere derde partij indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere

juridische procedure of verzoek; en

 aan een derde partij in het geval dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

De Volvo Dealer
De Volvo Dealer kan uw persoonsgegevens delen met:

 Ondernemingen die behoren tot de Volvo Car Group;
 Volvo Car;
 dealers en erkend reparateurs welke zijn aangesloten bij Volvo Car;
 met leveranciers die diensten aan de Volvo Dealer leveren;
 met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;
 een koper van een van de bij Volvo Car aangesloten dealerbedrijven of erkende reparateurs of een (bedrijfs)onderdeel daarvan;
 een overheidsorgaan of andere derde partij indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek; en
 aan een derde partij in het geval dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

Om de doeleinden als hierboven beschreven te kunnen vervullen, kunnen Volvo Car en de Volvo Dealer genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens door te sturen naar landen buiten de Europese Unie. In dat geval zullen Volvo Cars en de Volvo Dealer alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verhandelen, tenzij wij uw toestemming hebben om dit te doen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden delen ten behoeve van hun marketingdoeleinden, tenzij wij uw toestemming hebben voor dergelijke openbaarmakingen.

Applicaties van Derden
U hebt wellicht toegang tot applicaties en andere diensten die verbonden zijn met een Volvo voertuig, maar die door een derde partij worden geleverd en waarvoor bijvoorbeeld doorgifte van locatiegegevens en andere voertuigregistratiegegevens naar de derde partij nodig is. Volvo Car en de Volvo Dealer zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruik van persoonsgegevens in dergelijke applicaties of diensten van derden. Wij adviseren u om vóór gebruik van zulke applicaties en diensten zorgvuldig de van toepassing zijnde voorwaarden (en eventueel gerelateerde privacy verklaringen) van dergelijke applicaties of diensten door te lezen. Neem bij vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door derden rechtstreeks contact op met deze derde partij.

Passagiers
Wij verzoeken u om personen die de Volvo Car of de Volvo Dealer diensten gebruiken of die plaatsnemen in uw Volvo voertuig, te informeren dat persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld.

Cookies
Volvo Car en de Volvo Dealer gebruiken cookies op de websites van Volvo Car respectievelijk van de Volvo Dealer.

Volvo Car cookie beleid

Voor het gebruik van cookies op de website van Volvo Car wordt verwezen naar het Volvo cookie beleid te raadplegen via http://www.volvocars.com/nl/footer/cookies.

Volvo Dealer cookie beleid

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele persoonlijke instellingen te bewaren, maar ook voor marketingdoeleinden kunnen zij worden ingezet. Zulke cookies worden geplaatst door een derde partij, als een social network, en kunnen de personalisering van reclame mogelijk maken. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies of de door deze cookies verzamelde gegevens, omdat wij alleen de exploitant van de Volvo website en de website van de Volvo Dealer zijn. Desondanks informeren wij u graag hierover. Cookies kunnen altijd gecontroleerd en gewist worden. Daarnaast kan u uw browser zo instellen, dat cookies geblokkeerd worden.

Volvo Car en/of Volvo Dealer kunnen gebruik maken van de volgende sociale netwerk cookies/plugins.

De volgende Facebook functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen of Facebook cookies plaatsen:

- Like Button (De gebruiker kan het item via Facebook Liken)
- Facebook Delen (stelt de gebruiker in staat om het item op Facebook te delen)
- Facebook Social Graph (stellen onze websites in staat om bepaalde elementen van Facebook te halen, zoals gebruikersprofiel beelden, openbare Facebook berichten)

Voor Facebook privacy beleid, ga naar: https://www.facebook.com/about/basics
Voor het Facebook cookiebeleid, ga naar: https://www.facebook.com/policies/cookies/

De volgende YouTube of Google-functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen en YouTube of Google cookies plaatsen:
- YouTube- video-speler (maakt het bekijken van YouTube-video's op onze websites mogelijk)
- YouTube-account log - in (stelt de gebruiker in staat in te loggen op hun YouTube-account)
- Google + 1-knop (stelt de gebruiker om het item te taggen op hun Google+ account)
- Google log-in (stelt de gebruiker in staat in te loggen op hun Google-account en interactie te generen met onze website via dat account)
Klik hier voor het privacy beleid van Google (geldt ook voor YouTube)https://policies.google.com/privacy?hl=nl

De volgende Twitter functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen of Twitter cookies plaatsen:
- Twitter log-in (stelt de gebruiker in staat in te loggen op hun Twitter-account en interactie met onze websites te generen via dat account )
- Twitter delen
Klik hier voor Twitter Privacybeleid: https://twitter.com/en/privacy

De volgende Instagram functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen of Instagram cookies plaatsen:
Instagram login (stelt de gebruiker in staat in te loggen op hun Instagram-account en interactie met onze websites te generen via dat account)
Klik hier voor Instagram Privacy beleid: https://help.instagram.com/155833707900388

De volgende Google Analytics functies kunnen worden geïntegreerd in onze websites en kunnen lezen of Google Analytics cookies plaatsen:
- Met Google Analytics meten we je Bluekens gebruik. Deze kennis gebruiken we om je in de toekomst te helpen met het tonen van de producten of diensten die het beste bij jou passen. Zonder deze cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips. 
- Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
- Google deelt geen anonieme data met derden. 

Als u een dergelijke toestemming aan een derde partij hebt verleend, maar geen marketingmateriaal meer van deze partij wenst te ontvangen, verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met deze derde partij.

Bewaartermijn en Beveiliging
Volvo Car en de Volvo Dealer zullen uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij uit wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen volgt dat deze gegevens langer dienen te worden bewaard.

Volvo Car en de Volvo Dealer streven naar implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of beschikbaarstelling en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de risico's die de aard en het gebruik van uw persoonsgegevens met zich meebrengen.

Gegevensverwerking namens ons
Wij houden de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot werknemers en toeleveranciers van Volvo Car en de Volvo Dealer die deze informatie nodig hebben om deze namens ons te verwerken en die contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Ons streven is erop gericht om diensten voor gegevensverwerking te kiezen die de integriteit van uw persoonsgegevens het best beschermen jegens derden.

Contact (rechten betrokkenen en intrekken toestemming)
Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, streven wij ernaar dat deze juist en geactualiseerd zijn. Wij zullen trachten om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren.
Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens, waaronder ook verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, inzage, of overdracht van uw persoonsgegevens, kunt u ons bereiken via de volgende kanalen:

Volvo Car: Volvo Car Nederland
De Data Protection Officer
Postbus 16
4153 ZG Beesd
0345-688888
www.volvocars.com/nl

Volvo Dealer: Autobedrijf Bluekens BV
Ettensebaan 17C
4812 XA Breda
076-5223344
www.bluekens.com/privacy

Daarnaast kunt u inzage krijgen in een overzicht van bepaalde door u verstrekte persoonsgegevens die in het bezit zijn van Volvo Car en/of de Volvo Dealer, en uw gegevens corrigeren of updaten, door in te loggen op uw VolvoCard account via www.volvocard.nl.

Uw verzoek wordt tijdig en op passende wijze in behandeling genomen. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zullen worden onderworpen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten. Wanneer het toepasselijke recht voorziet in een administratieve vergoeding voor de naleving van een dergelijk verzoek, kan door Volvo Cars en/of de Volvo Dealer een dergelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Indien u niet langer marketingmateriaal wenst te ontvangen, zoals een e-Nieuwsbrief, kunt u ook de instructies opvolgen die in het marketingmateriaal zijn opgenomen, of uw toestemming intrekken via http://afmelden.volvocarsnederland.nl in geval van Volvo Cars, en Autobedrijf Bluekens B.V., Ettensebaan 17c, Breda. Tel. 076-5223344.
Email: pw.breda@bluekens.com in geval van de Volvo Dealer/Reparateur.

Ook kunt ook uw Volvocard-account gebruiken om zich af te melden voor bepaalde communicatievormen van Volvo Cars en/of de Volvo Dealer of om eerder ingediende voorkeuren te wijzigen via www.volvocard.nl.

Tenzij anders vermeld in de toepasselijke wetgeving, kunt u zich in het algemeen echter niet afmelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- die betrekking hebben op inzameling en verdere verwerking van bepaalde door het voertuig geregistreerde gegevens;
- die wij uitvoeren om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals bij wijzigingen in onze algemene en beleidsvoorwaarden of in het geval van terugroepacties; en
- die wij uitvoeren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wijzigingen
Volvo Car en de Volvo Dealer behouden zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te herzien. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit beleid en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, zullen wij u hierover informeren.
______________________
Toestemmingsverklaring
Door het aanvinken van de onderstaande blokken gaat u akkoord met deze
Privacyverklaring, de verwerking van uw locatiegegevens en/of het gebruik van uw
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde
worden ingetrokken.
[__] Ik ga akkoord met deze Privacyverklaring.
[__] Ik geef hierbij mijn toestemming aan Volvo Car om mij te informeren over acties,
aanbiedingen, enquêtes, marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, nieuwsbrieven,
evenementen en andere producten en diensten van Volvo Car en de Volvo Car Group.
[__] Ik geef hierbij mijn toestemming aan de Volvo Dealer/Reparateur om mij te
informeren over acties, aanbiedingen, enquêtes, marktonderzoek,
klanttevredenheidsonderzoek, nieuwsbrieven, evenementen en andere producten en
diensten van de Volvo Dealer/Reparateur, Volvo Car en de Volvo Car Group.
Naam: ________________________
Emailadres:____________________
Telefoonnummer:_______________
Datum: _______________________
Plaats: ________________________
Handtekening: __________________